Bor

Metabolizam

Bor se veoma efikasno resorbuje, a urinom se izbacuje.