Bor

Poremećaji

Nedostatak

Nedostatak bora u organizmu ima najverovatnije uticaj na metabolizam kalcijuma i magnezijuma, a time utiče na sastav, strukturu i jačinu kostiju. To dovodi do promena koje ukazuju na osteoporozu. Ovo se dešava zbog smanjene resorpcije i povećane ekskrecije (lučenja) kalcijuma i magnezijuma. Ukoliko je nedostatak bora praćen nedostatkom magnezijuma dolazi i do težih oštećenja kod osteoporoze.

Nedostatak bora utiče i na pojavu kamena u bubregu, smanjenu mentalnu opreznost i pojavu osteoartritisa.

Toksičnost

Toksični efekti bora se javljaju ukoliko se unosi više od 100 miligrama bora. Svetska zdravstvena organizacija je zabranila upotrebu bora (u obliku borne kiseline) kao dodatka hrani i konzervansa.

Simptomi viška bora uključuju:

  • pojavu crvenog osipa,
  • povraćanje,
  • dijareja, koju karakteriše plavo-zelena boja,
  • smanjena cirkulacija krvi,
  • koma

Letalna doza (doza koja izaziva smrt) kod odraslih iznosi 15 do 20 grama, dok kod dece 3 do 6 grama. Višekratni unos manjih količina bora može dovesti do kumulativne toksičnosti.