Bor

Preporučene dnevne količine

Ne postoje zvanični podaci o količinama bora koje se preporučuju u toku dana, ali siguran i dovoljan unos bora iznosi između 1 i 10 miligrama dnevno.