Cink

Preporučene dnevne količine

Deca i omladina: 14 - 16 mg
Trudnice i žene u laktaciji: 14 - 19 mg
Odrasle osobe: 14 - 16 mg

Neke bolesti, kao što su na primer jetra obolela od alkoholizma, opekotine, stanje nakon operacije, stres, gubitak telesne mase, hronične infekcije, virusni hepatitis, dijabetes i neke bolesti bubrega zahtevaju povećani unos cinka. Takođe i osobe koje se intenzivno bave sportom moraju unosti veće količine cinka u organizam.