Fosfor

Metabolizam

Fosfor ulazi u organizam hranom i resorbuje se u tankom crevu. Svaki višak fosfora se iz organizma izbacuje preko bubrega. Regulacija kalcijuma i fosfora u krvi je regulisana paratiroidnim hormonom (PTH) i vitaminom D. Neznatan pad kalcijuma u krvi (npr. u slučaju nedovoljnog unošenja kalcijuma u organizam) dovodi do toga da paratiroidne žlezde povećaju lučenje PTH. PTH stimuliše prevođenje vitamina D u bubregu u svoju aktivnu formu. Povećan nivo kalcijuma u krvi dovodi do povećanje intestinalne resorpcije kalcijuma i fosfora. Stimulacija PTH dovodi do smanjene ekskrecije kalcijuma putem mokraće i do povećane ekskrecije fosfora.