Gvožđe

Preporučene dnevne količine

Deca i omladina: 10 mg (devojke), 15 mg (dečaci)
Trudnice: 30 mg
Odrasli muškarci: 10 mg
Žene u premenopauzi: 15 mg
Žene u postmenopauzi: 10 mg

Obzirom da se gvožđe iz eritrocita reciklira muškarcima i ženama u postmenopauzi su preporučene manje količine gvožđa u ishrani. Zahtevi za gvožđem rastu u trudoći usled povećanja zapremine krvi kod trudnica, kao i zbog potreba ploda za gvožđem.