Gvožđe

Biološka uloga

Eritrociti sadrže protein koji se naziva hemoglobin. Svaki hemoglobin vezuje četiri atoma gvožđa. Gvožđe u hemoglobinu vezuje kiseonik kada prolazi kroz krvne sudove pluća i oslobađa ga u tkivima. Nakon što otpusti kiseonik gvožđe iz hemoglobina vezuje ugljen dioksid, nus-proizvod disanja, vraća ga u pluća i oslobađa u spoljašnju sredinu. Eritrociti i gvožđe koje se u njima nalazi se obnavlja svakih 120 dana. Drugi moleku proteina koji u svojoj strukturi sadrži gvožđe je mioglobin koji prenosi kiseonik do mišića i stoga je esencijalan za ćelijsku aktivnost u svim tkivima.

Mnogi enzimi koji su uključeni u metaboličke procese takođe sadrže gvožđe. Neophodno je za ćelijsku deobu, ćelijski rast i za sintezu molekula DNK. Takođe je neophodan u metabolizmu proteina.

Gvožđe igra važnu ulogu u prenosu kiseonika u citohromima, molekulima koji učestvuju u proizvodnji energije.

Tiroidni hormoni, koji regulišu metaboličke procese uključuju gvožđe u svojim strukturama. Gvožđe je uključeno u stvaranju vezivnog tkiva nekoliko neurotransmitera u mozgu.

Važna uloga gvožđa je i u jačanju imunog sistema.

Gvožđe ima veliku ulogu u prenosu kiseonika pomoću hemoglobina. Kod neutralnog pH su fero (Fe2+) i feri (Fe3+) gvožđe praktično nerastvorljivi u vodi i zato su potrebni specijalni sistemi za prenos gvožđa i umetanje ovih jona u njihova funkcionalna jedinjenja.
 

Rasprostranjenost i funkcije jedinjenja gvožđa kod čoveka

% gvožđa Jedinjenje Priroda
jedinjenja
Funkcija Molekulska
masa
(kDa)
Masa
jedinjenja
(g)
Masa
gvožđa
(g)
1 Transferin Nije hem Prenos gvožđa 76 14,0 0,007
Citohrom C Hem enzim Oksidacija 13,2 0,8 0,004
Citohrom a, a3 i b Hem enzim Oksidacija / ? ?
Peroksidaza Hem enzim Razgradnja H2O2 44,1 ? ?
Katalaza Hem enzim / 225 5,0 0,004
Gvožđe-sumpor Nisu hem enzimi Flavoproteini,
oksidaza,
hidroksilaze
/ ? ?
5 Nepoznato / / / / 0,20
10 Mioglobin Hem Prenos kiseonika
u mišićima
17 120 0,40
9 Hemosiderin Nije hem Čuvanje gvožđa Varira 1,2 0,36
10 Feritin Nije hem Čuvanje gvožđa 444 2,0 0,40
65 Hemoglobin Hem Prenos kiseonika
u krvi
66,7 750 2,60