Holin

Poremećaji

Avitaminoza

Mladi organizmi su osetljiviji na nedostatak holina, nego stariji.

Kod čoveka, nedostatak holina veoma je redak a manifestuje se u obliku masne infiltracije (degeneracija) jetre ili ciroze. Osim toga može se javiti i ukrućivanje arterije, a možda i Alchajmerova bolest (koja se ogleda u gubitku pamćenja, sposobnosti rasuđivanja i slično).

Hipervitaminoza

Višak holina se veoma brzo izlučuje iz organizma tako da nisu opisani poremećaji koje bi on izazvao.