Holin

Preporučene dnevne količine

Tačnih podataka o potrebi čoveka u holinu nema. Dnevna potreba u holinu se procenjuje na 400 do 900 miligrama.

Dovoljno obezbeđivanje hrane u proteinima, vitaminom B12 i folnom kiselinom, primetno smanjuje potrebu organizma u holinu.