Holin

Biološka uloga

Egzogeni holin dospeva u organizam hranom. Holin se u organizmu nalazi u slobodnom i vezanom obliku. Deo holina organizam može i sam sintetisati.

Holin je supstanca, koja služi za biosintezu membranskih lipida (u formi fosfatidil holina), lecitina i medijatora nervnog pobuđivanja acetilholina (holin je prekursor acetilholina, važnog za prenos nervnih impulsa), kao i donor metil grupa u sintezi adrenalina, kreatina i metionina. Na taj način holin pomaže odašiljanje nervnih impulsa, posebno onih u mozgu, koji se koriste za formiranje memorije.

Naziva se i lipotropnim činiocem i pomaže kontrolu stvaranja holesterola.

Iako nema neku poznatu koenzimsku funkciju holin je potreban u ishrani pacova, koji su hranjeni neodgovarajućom količinom aminokiselina (to se naročito odnosi na metionin, koji je prekusor holina).

U probavnom traktu mikroflora creva znatno razgrađuje holin do trimetilamina koji se izdvaja mokraćom. Višak holina se izlučuje mokraćom, fecesom i znojenjem.