Hrom

Metabolizam

Hrom se resorbuje iz tankog creva putem kojim se resorbuje i cink. Prenosi se do tkiva vezan za transferin i pojavljuje u mitohondrijama, mikrozomima i citosolu jetre. Hrom se izlučuje uglavnom urinom.

Resorpcija hroma iz hrane je relativno niska - svega 2-10% hroma unetog hranom se resorbuje. Organski hrom se resorbuje bolje od neogranskog. Resorpcija hroma je povećana prisustvu oksalata ali i u slučajevima nedostatka gvožđa. Resorpcija takođe opada sa godinama.