Hrom

Preporučene dnevne količine

Ne postoje preporučene dnevne količine unosa hroma zato što se teško određuje količina hroma i što još nema adekvatnih testova za to određivanje, a veoma je muguće i da se hrom skladišti u tkivima dok se ujedno brzo uklanja iz krvnog seruma. Procenjuje se da na zdravlje ne utiče štetno ukoliko se unosi od 50 do 200 mikrograma dnevno.