Inozitol

Poremećaji

Avitaminoza

Kod miševa se sreće inozitol avitaminoza, usled čega dolazi do opadanja dlake.

Kod čoveka se može javiti ekcem.

Hipervitaminoza

Inozitol hipervitaminoza nije opisana u literaturi.