Inozitol

Biološka uloga

Od izomera inozitola vitaminskim dejstvom se odlikuje samo mezo-inozitol (ili mioinozitol).

Kod čoveka i životinja, inozitol se nalazi u slobodnom stanju ili je vezan u obliku fosfatida, dok je u biljkama u obliku fitina, tj. smese kalcijumovih i magnezijumovih soli.

Inozitol je sposoban da spreči građenje "masne jetre", pri smanjenoj proteinskoj ishrani, a može se i uključiti u metabolizam glukoze.

Inozitol združen sa holinom stvara lecitin, zatim metabolizuje masti i holesterol. Poput holina, značajan je za ishranjivanje moždanih ćelija.

Inozitol je jedan od sastavnih delova bios-faktora i neophodan je za mnoge mikroorganizme.