Kalijum

Metabolizam

Kalijum se lako resorbuje u tankom crevu i to proporcionalno količini koja stigne u crevo, a nakon resorpcije cirkuliše u plazmi. Resorpcija kalijuma je pasivna i ne zahteva posebne mehanizme. Kalijum stiže ekstracelularnom tečnošću u sve delove organizma i može imati znatan uticaj na funkcije nekih organa, posebno na depolarizaciju i kontrakciju srca. Glavni organ gde se vrši regulacija nivoa kalijuma je bubreg, ali on ne može ni približno tako efikasno zadržati K+ u organizmu kao što može natrijum (Na+). Natrijum se zadržava na račun kalijuma i na to deluje aldosteron. Dakle kod zdravih osoba postoji obavezan gubitak kalijuma koji iznosi oko 16 mg na dan. Kalijum se iz organizma uklanja mokraćom i znojem.