Karnitin

Upotreba u medicini

Karnitin se primarno koristi za lečenje srčanih oboljenja. Neka klinička ispitivanja su pokazala da se L-karnitin i propionil-L-karnitin mogu koristiti sa ostalim lekovima za lečenje angine. Ali ima malo podataka o pozitivnim efektima karnitina nakon infarkta miokarda (srčanog napada).

Postoje podaci, da karnitin stimuliše sekretornu funkciju pankreasa i pokazuje pozitivan uticaj na spermatogenezu i pokretljivost spermatozoida. Osim toga dodaci sa L-karnitinom imaju pozitivnog efekta pri lečenju varicocele, jednog od glavnih uzročnika muške sterilnosti.

Karnitin pozitivno utiče na razvitak ploda, rast i razvitak životinja. Kod dece, ranog i mlađeg uzrasta izaziva poboljšanje apetita, prirast mase tela i stimulaciju rasta.

U medicinskoj praksi karnitin se primenjuje i za stimulaciju mišićnog rada, sekreciju pankreasa i pri distrofičnim procesima u miokardu.

Iako je uočeno da preparati sa L-karnitinom pomažu u smanjenju telesne mase, još nema naučnih objašnjenja toga.

Kod dece sa umerenom astmom koja su unosila L-karnitin pokazana su znatna poboljšanja.

Visoke doze hemoterapijskog leka ifosfamida izazivaju (zbog svoje nefrotoksičnosti) gubitak karnitina putem urina. Zato se smatra povoljnim unosti L-karnitin nakon tih terapija radi smanjenja negativnih efekata hemoterapije.

L-karnitin je periferni antagonist delovanja tiroidnih hormona. On sprečava ulazak trijodo-tironina (T3) i tiroksina u ćelijsko jedro. Kod hipertiroidizma dolazi do osiromašenja tkiva depozitom karnitina i zato se preporučuje dnevni unos od 2-4 g L-karnitina (oralno).