Karnitin

Fizičke i hemijske osobine

Karnitin je jedinjenje koje se sintetiše pre svega u jetri i bubregu iz aminokiselina lizina i metionina, a uz pomoć vitamina C.

Sistematsko (IUPAC) ime mu je 3-hidroksi-4-(trimetilazaniumil)butanoat.

Karnitin postoji u obliku dva stereoizomera.


Karnitin