Karnitin

Poremećaji

Avitaminoza

U slučajevima gde se javlja nedostatak karnitina (često u procesu starenja koncentracija karnitina u organizmu opada) javlja se bolest skeletnih mišića i tom prilikom dolazi do mišićne slabosti (distrofije).

Uvođenjem karnitina u ishranu čoveka i životinja povećava se građenje enegije u disajnom lancu mitohondrija različitih organa.

Deficit lizina u hrani slabi obezbeđenost organizma karnitinom.

Hipervitaminoza

Nema podataka o toksičnosti karnitina.