Kobalt

Upotreba u medicini

Kobalt se koristi (u okviru vitamina B12) kod perniciozne anemije za poboljšanje krvne slike jer potpomaže stvaranje crvenih krvnih zrnaca (eritrocita).

Kobalt se mora unositi u većoj količini (hranom ili vitaminom B12) kod vegetarijanaca.

Kod zamora, problema sa probavom i neuro-mišićnih problema dodaje se kobalt (u okviru vitamina B12).

Radioaktivni kobalt (60Co) se koristi u lečenju nekih kancera.