Kobalt

Metabolizam

Kobalt se apsorbuje u digestivnom traktu i zavisi od doze. U malim dozama se kobalt skoro u potpunosti apsorbuje, dok se u većim dozama slabo apsorbuje. Na apsorpciju kobalta utiču i nutritivni faktori, na primer, apsorpciju umanjuju aminokiseline, ali je povećava nedostatak gvožđa u organizmu.

Kobalt se najviše akumulira u jetri čoveka (organ gde se čuva vitamin B12). Tu ima oko 20% od njegove ukupne količine u organizmu.

Kobalt se izlučuje uglavnom urinom, ali u manjim količinama i fecesom.