Kobalt

Poremećaji

Nedostatak

Nema poznatih nedostataka kobalta, ali nedostatak vitamina B12 dovodi do anemije. Unošenjem dovoljne količina ovog vitamina neće biti problema sa kobaltom u organizmu. Na nedostatak kobalta moraju posebnu pažnju obratiti vegetarijanci koji ne unose dovoljno kobalta ni vitamina B12. Zemljište, generalno, postaje sve deficitarnije sa kobaltom što dodatno smanjuje ionako nizak nivo kobalta u namirnicama biljnog porekla.

Toksičnost

Toksičnost kobaltom se najčešće javlja kada se kobalt unosi u svom neorganskom obliku. To se javlja u slučajevima kontaminacije hrane. Višak kobalta u organizmu dovodi do sledećih poremećaja:

  • Pored nikla i hroma kobalt je glavni uzročnik kontaktnog dermatitisa,
  • kardiomiopatija,
  • mučnina,
  • srčane smetnje,
  • gušavost,
  • oštećenje bubrega,
  • oštećenje nerava
  • hiperprodukcija crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) - zgusnuta krv,
  • povećana aktivnost u koštanoj srži