Kobalt

Biološka uloga

Kobalt je esencijalni mikroelement koji je integralni deo vitamina B12, a koji je neophodan u metabolizmu folne kiseline i masnih kiselina.

Osim toga kobalt učestvuje u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca i ima značaja za dobro funkcionisanje nervnog sistema jer potpomaže stvaranje mijelinskog omotača.

Osim u sklopu kobalamina kobalt ulazi u sastav i manjeg broja metaloproteina (kobaltoproteina) koji u svojoj strukturi ne sadrže korin (deo molekula karakterističnog za kobalamin za koji se vezuje kobalt) kao što su: metionin-aminopeptidaza II i nitril-hidrataza.