Koenzim Q

Fizičke i hemijske osobine

Svi ubikinoni su bezbojne ili slabožute obojene supstance, niske tačke topljenja. Tako se koenzim Q10 topi na 50°C. Dobro se rastvaraju u lipidima i organskim rastvaračima.

Po svojim hemijskim osobinama koenzim Q spada u grupu liposolubilnih supstanci (supstance rastvorne u lipidima, tj. mastima). Svi koenzimi Q imaju zajedničku prstenastu strukturu tipa hinona.


Vitamin Q