Koenzim Q

Poremećaji

Avitaminoza

Nedostatak ovog koenzima izaziva poremećaje oksido-redukcije u respiratornom lancu, naročito u organima koji su veliki potrošači kiseonika, kao što su srce, mozak, jetra, bubrezi, pluća i endokrine žlezde.

Usled nedostatka ovog koenzima u organizmu može doći i do poremećaja, kao što su srčana slabost (insuficijencija), ishemijski poremećaji srca, mozga i drugo.

Poremećaji, koji se tom prilikom javljaju su povećan krvni pritisak, poremećaj rada srca, kardiovaskularnog sistema, ateroskleroze (suženja arterija) i drugo.

Hipervitaminoza

Nije uočena toksičnost vitamina Q.