Koenzim Q

Biološka uloga

Izvor za građenje koenzima Q je mevalonska kiselina i proizvodi metabolizma fenilalanina i tirozina.

Zbog sličnosti u lipidnoj hidrofobnoj strukturi ubikinoni su skoncentrisani u unutrašnjim membranama mitohondrija, mikrozomima, jedru, Goldžijevom aparatu, zajedno sa vitaminom K2.

U mitohondrijama, koenzimi Q, imaju veoma važnu ulogu u respiratornom lancu.

U raznim živim bićima nalaze se različiti koenzimi Q (od 1 do 10). Kod sisara (sa izuzetkom miševa i pacova), nalazi se samo koenzim Q10.

Koenzim Q10 učestvuje u sistemu disanja, obezbeđujući apsorpciju kiseonika, transport elektrona, oksidativnu fosforilaciju u mitohondrijama. Koenzimi Q su neophodni za fotosintezu biljaka, stabilizaciju membrana. Slično tokoferolu, koenzim Q10 sprečava peroksidnu oksidaciju nezasićenih lipida.

Po svojim funkcionalnim osobinama koenzim Q je sličan vitaminima E i K. Po svome dejstvu, koenzim Q je snažan antioksidans, posebno u odbrani ćelija od lipidne peroksidacije (štetnog dejstva slobodnih radikala).

Najnovija ispitivanja su pokazala da koenzim Q10 pokazuje antihistaminsko dejstvo najverovatnije blokiranjem histaminskih receptora pri lečenju različitih alergijskih stanja, alergijske kijavice i alergijske astme.