Litijum

Metabolizam

Litijum se prirodno nalazi u svim tkivima. Resorbuje se u intestinalnom traktu (tankom crevu) preko natrijumovih kanala, a izlučuje putem bubrega.

U organizmu se nalaze dva proteina za čije je delovanje neophodan litijum. Protein Bcl-2 (naziv je dobio po B-ćelijskom limfoma/leukemija-2 genu) štiti ćelije mozga od raznih oštećenja, uključujući hemijskih oksidanata i jonizujućeg zračenja. Litijum je najvažnija komponenta koja povećava koncentraciju ovog proteina u mozgu.

Sa druge strane glikogen-sintazna kinaza 3b (GSK-3b) učestvuje u stvaranju neurofibrilarnih čvorova koji se najčešće nalaze kod pacijenata obolelih od Alchajmerove bolesti (Alzheimer-ova bolest). Litijum smanjuje nivo ovog enzima.

Litijum se iz organizma skoro u potpunosti izlučuje preko bubrega, a ovo izlučivanje je tesno povezano sa natrijumom (što je manje natrijuma, tj. soli u organizmu - manje se litijuma izlučuje).