Litijum

Poremećaji

Nedostatak

Posledice nedostatka litijuma u organizmu mogu biti: nasilno ponašanje, samoubistvo, kriminal, narkomanija, bolesti srca, reproduktivni problemi, kraći životni vek, loš metabolizam lipida, anomalije u ponašanju, depresija, manija, zlostavljanje, bol u zglobovima, paronoidna šizofrenija.

Toksičnost

Simptomi viška litijuma se mogu javiti pri terapiji litijumom. U početku, većina pacijenata ne doživljava ozbiljne sporedne efekte, a mogu se javiti blaga mučnina, stomačni grčevi, proliv (dijareja), žeđ, mišićna slabost, umor, ošamućenost, pospanost, znojenje, glavobolja, uznemirenost. Kako se doza povećava počinje da se javlja blaga drhtavica ruku. Ovi efekti su minimalni i obično se povlače posle nekoliko dana tretmana.

Prvi ozbiljniji poremećaji se mogu javiti usled duže terapije i oni se mogu prepoznati kao drhtavica ruku, pacijent pije više tečnosti, češće urinira, neki dobijaju na telesnoj masi (koja se može kontrolisati ishranom), poremećaji na koži (akne, psorijaza), edem, otok, gubitak telesne mase, abnormalne kretnje, nerazgovetan govor, zamagljen vid, vrtoglavica, konfuzija, obamrlost, letargija, koma. U ovim slučajevima pacijent se odmah mora obratiti lekaru.

Osim toga, višak litijuma se može javiti i usled poremećaja bubrega kada bubreg nije u stanju da izluči ovaj mineral, pa dolazi do njegovog nagomilavanja.

Kod korišćenja diuretika bubreg izbacuje natrijum, a to dovodi do povećanja nivoa litijuma.

Napomena: Lečenje sa litijumom mora uvek biti pod nadzorom lekara!