Litijum

Preporučene dnevne količine

U različitim izvorima se navode različite količine litijuma koje se preporučuju. Neki autori preporučuju vrednosti od 0,1 do čak 3,42 miligrama litijuma dnevno, ali većina preporučuje od 0,2 do 1,1 miligram litijuma dnevno. Kod pacijenata obolelih od bipolarne bolesti preporučuje se od 200 do 400 miligrama litijuma dnevno.