Litijum

Biološka uloga

Jedna od najvažnijih uloga litijuma u organizmu je regulacija serotonina i to je jedan od razloga zbog čega kod ljudi dolazi do promena raspoloženja. Prema najnovijim informacijama smatra se da je litijum čak glavni regulator serotonina. Pod uticajem litijuma serotonin deluje na povećanje mirnog raspoloženja i stoga se serotonin smatra prirodnim antidepresivom.

Litijum takođe utiče na transport natrijuma u organizmu, povećava limfolitičku proliferaciju i na taj način utiče na povećanje imuniteta organizma.

Neke od mogućih uloga litijuma (koje još nisu dokazane) su i povećanje i zaštita sive mase mozga (smatra se da litijum povećava sivu masu do 3%) i zaštitna uloga mozga od glutamata.