Molibden

Upotreba u medicini

Molibden se koristi za lečenje Vilsonove bolesti (poremećaj metabolizma bakra u organizmu).

Rade se mnoga istraživanja o ulozi molibdena u lečenju tumora.