Molibden

Preporučene dnevne količine

Dnevno se preporučuje:

Deca (1-3 godine): 17 mikrograma,
Deca (4-8 godine): 22 mikrograma,
Deca (9-13 godine): 34 mikrograma,
Omladina (14-18 godine): 43 mikrograma,
Odrasli (više od 18 godina): 45 mikrograma,
Trudnice i žene u periodu laktacije(svih uzrasta): 50 mikrograma