Natrijum

Upotreba u medicini

Pošto sistem hipotalamus/osmoreceptor izaziva žeđ ili mokrenje da povrati koncentraciju natrijuma u telu na normalu onda se on može koristi i u lečenju ukupnog sadržaja tečnosti u telu praćenjem sadržaja natrijuma. Tako, korišćenjem jakog diuretika koji uzrokuje da bubrezi eliminišu natrijum, a ovo je praćeno izlučivanjem telesne tečnosti (pošto je ono praćeno izlučivanjem natrijuma). To se dešava zbog toga što bubreg nije u stanju da efikasno zadrži vodu dok izbacuje veće količine natrijuma.