Nikl

Upotreba u medicini

Trenutno nema poznatih korisnih primena nikla. Studije pokazuju da se povećava nivo nikla kod pacijenata sa srčanim napadima, sa opekotinama i nakon jačih udaraca. Smanjenje količine nikla je primećeno kod psorijaze, ciroze jetre, bolesti bubrega ali nije dokazano da nikl pomaže u lečenju ovih bolesti.