Nikl

Metabolizam

Nikl se slabo apsorbuje u organizmu. Manje od 10% se apsorbuje u gastrointestinalnom traktu. U organizmu postoji sedam poznatih enzima koji u svojoj strukturi sadrže nikl. To su ureaza, hidrogenaza, CO-dehidrogenaza, metil koenzim M reduktaza, Ni-superoksid dismutaza, glioksalaza I i cis-trans izomeraza. Kada nikl dospe u organizam on se iz distribuira u sve organe, a posebno u bubrege, kosti i tiroidnoj žlezdi gde ispoljava i svoju toksičnost. Ukoliko se nikl unese vazduhom zagađenim niklom najčešće se zadržava u plućima. Nikl koji uđe u krvotok se izlučuje urinom, ukoliko se unese hranom izlučuje se fecesom.