Nikl

Biološka uloga

Biološka uloga nikla se još ne zna u potpunosti. Iako je nikl uglavnom ravnomerno raspoređen u organizmu nešto veća količina se nalazi u okviru nukleinskih kiselina, posebno kod ribonukleinske kiseline (RNK ili RNA) i smatra se da na neki način utiče na strukturu ili funkciju proteina koji su povezani sa nukleinskim kiselinama.

Osim toga uloga nikla je povezana sa enzimima koji utiču na razgradnju i upotrebu glukoze, ali i u stvaranju prolaktina (samim tim i u proizvodnju mleka u mlečnim žlezdama).

Enzimi koji koriste nikl još nisu otkriveni iako nikl aktivira i inhibira enzime koji sadrže druge metale. Osim njegove uloge kod enzima, nikl je uključen i u proizvodnju i delovanje nekih hormona.

Nikl utiče na optimalan rast, zdravu kožu, strukturu kostiju. Uključen je u metabolizam gvožđa (pošto utiče na apsorpciju gvožđa iz hrane) i igra ulogu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca - eritrocita. Neophodan je u metabolizmu šećera, masti, hormona i ćelijske membrane.

Najveći broj ispitivanja uloge nikla u organizmu je za sada rađen na životinjama, pa zato se njihova relevantnost na ljude još ne može potvrditi.