Nikotinska kiselina

Biološka uloga

Nikotinska kiselina, je vitamin koji se stvara u organizmu od svog prekursora - esencijalne aminokiseline - triptofana. Ovo stvaranje nikotinske kiseline se dešava kako u biljkama, tako i kod većine životinja.

Nikotinska kiselina se apsorbuje u tankom crevu u obliku nikotinata.

Veoma važnu ulogu ovaj vitamin ima u snižavanju nivoa holesterola u krvi, kao i u zaštiti od raznih kardiovaskularnih bolesti. Ova osobina je primećena još početkom 50-ih godina 20. veka, kada se uvidelo da nikotinska kiselina snižava nivo holesterola i triglicerida u krvi. Tek kasnije, 1975. godine ovo je i potvrđeno.

Važnu ulogu vitamin B3 ima i u dijabetesu, a olakšava i migrene. Pretpostavlja se, iako još nije naučno dokazano, da olakšava i problem artritisa (upalu zglobova) i snižava pritisak krvi. Bitan je za sintezu seksualnih hormona (estrogena, progesterona, testosterona), kao i kortizona, tiroksina i insulina. Ovaj vitamin je nephodan za zdravo stanje nervnog sistema i funkcionisanje mozga.

Vitamin B3 je sastojak, po svojoj strukturi, dva slična koenzima:

  • nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) i
  • nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat (NADP)

Ova su jedinjenja koenzimi mnogih oksidoredukcionih reakcija. Oni su univerzalni, po svojoj rasprostranjenosti i biološkoj ulozi.

Niacin je uslovan naziv za nikotinsku kiselinu, da se ne bi mešala sa nikotinom koji se nalazi u duvanu. U organizmu se nikotin ne pretvara u nikotinsku kiselinu!

U ćelijama jetre oko 60% ukupne količine NADP nalazi se u mitohondrijama, a 40% u citoplazmi.