Omega masne kiseline

Upotreba u medicini

Upotreba masnih kiselina u medicini još nije u velikoj meri prisutna jer nisu jasno pokazani njihovi pozitivni efekti, ali se smatra da bi se mogle koristiti u lečenju:

  • lečenje depresije i drugih mentalnih poremećaja,
  • kardiovaskularnih bolesti,
  • zapaljenskih procesa,
  • poboljšanje kognitivnih sposobnosti (sposobnost pamćenja, mišljenja, učenja),
  • kancera.


Masne kiseline doprinosi zdravlju kože i kose, a pruža i izvestan stepen zaštite protiv štetnog delovanja X-zraka.

Osim toga potpomažu rast, opšte dobro stanje čoveka, utiču na aktivnost žlezda, čine da kalcijum bude dostupniji ćelijama, suzbijaju oboljenje srca, pomažu u smanjivanju telesne mase.