Omega masne kiseline

Fizičke i hemijske osobine

Poznate su dve masne kiseline koje se smatraju esencijalnim za čoveka: α-linolenska kiselina (ω-3 masna kiselina) i linoleinska kiselina (ω-6 masna kiselina).

Esencijalne masne kiseline su polinezasićene masne kiseline sa dvostrukom vezom na trećem ili šestom ugljenikovom atomu brojano od poslednjeg ugljenikovog atoma. Sve masne kiseline imaju dva kraja: na početku se nalazi karboksilna grupa (-COOH) i taj kraj se označava kao alfa, a na kraju se nalazi metil grupa (-CH3) označena kao omega.

omega-3 masna kiselina
ω-3 masna kiselinaomega-6
ω-6 masna kiselina