Omega masne kiseline

Biološka uloga

U organizmu esencijalne masne kiseline imaju veći broj funkcija, ali za svaku od njih je od presudne važnosti odnos između unetih ω-3 i ω-6 kiselina. Njihovo delovanje se najbolje može okarakterisati samo posmatranjem međusobnih interakcijama, a ne delovanjem svake posebno.

Esencijalne masne kiseline deluju na:

  • Ikozanoidne signalne molekule i na taj način utiču na zapaljenske procese i mnoge druge ćelijske funkcije;
  • Endokanabinoidne supstance koje deluju na određene receptore. Na taj način utiču na raspoloženje, ponašanje i zapaljenske procese;
  • Lipoksine koji imaju imunomodulatornu i antizapaljensku ulogu posebno u prisustvu aspirina;
  • Izofurane, neurofurane, izoprostane, hepoksiline, itd.


Osim toga esencijalne masne kiseline stvaraju lipidne strukture koje imaju uticaj u ćelijskoj signalizaciji i deluju na neke funkcije DNK molekula.