Vitamin B5

Prirodni izvori

Vitamin B5 se usvaja u tankom crevu putem proste difuzije, a potom se fosforiliše pomoću ATP-a. Vitamin B5 se pretvara u aktivan koenzim A.

Biološku ulogu vitamina B5 utvrdili su F. Limmann i H. Kaplan 1950. godine. Vitamin B5 ulazi u sastav koenzima A. Koenzim A je neophodan za dejstvo niza enzima, koji učestvuju u mnogim reakcijama u kojima su uključene acetilne i acil grupe. Pretvaranje ugljenih hidrata, lipida i u znatnoj meri aminokiselina vezano je za koenzim A.

Vitamin B5 igra važnu metaboličku ulogu u ljudskom organizmu. Jedna od važnih uloga vitamina B5 se odnosi na proizvodnju hormona adrenalnih žlezda i stvaranje energije.

Dugo je vec poznato da ovaj vitamin povećava rezerve energije u organizmu i ojačava sportske mogućnosti.

Vitamin B5 snižava nivo holesterola u krvi i štiti organizam od kardiovaskularnih bolesti. Ovo se pre svega odnosi na derivat pantotenske kiseline - pantetin.

Vitamin B5 pomaže i u bržem zarastanju rana. Izgleda, da ovaj vitamin stimuliše ćelijski rast i proces zarastanja. Ova tvrdnja nije još u potpunosti potvrđena, ali sve indicije ukazuju na to.