Vitamin B5

Fizičke i hemijske osobine

Pantotenska kiselina pripada grupi vitamina rastvornih u vodi i veoma je nestabilna na povišenim temperaturama, tako da se veliki deo ovog vitamina gubi prilikom termičke obrade hrane.

Pantotenska kiselina je amid pantoinske kiseline i β-alanina.


Vitamin B5