Vitamin B5

Preporučene dnevne količine

Dnevne potrebe za vitaminom B5 se kreću oko 10 miligrama, a maksimalna preporučena doza je oko 10g. Osobe, koje boluju od reumatoidnog artritisa (upale zglobova), morale bi da konsultuju svog lekara za uzimanje većih doza (od 600, pa sve do 1200 miligrama dnevno). Uvećane doze se pre svega odnose na ljude koji su pod specifičnim terapijama, pošto iako još nisu utvrđene štetnosti prevelikog unosa, to ne znaci, da se ovaj vitamin može unositi u neograničenim količinama. Treba imati i u vidu da se pri utvrđivanju neophodnosti ovog vitamina u hrani čoveka, 30 - 40% vitamina B5 gubi pri kulinarskoj obradi.

Lekovite doze vitamina, koje se mogu kretati do 10 miligrama dnevno, koriste se pri lečenju malokrvnosti, bolesti jetre, zatim pri trudnoći i slično. Međutim, moraju se primenjivati striktno uz savet lekara.