Silicijum

Metabolizam

Silicijum je element koji pomaže u boljem funkcionisanju kalcijuma, utiče na kalcifikacione procese i na brzinu ugradnje kalcijuma u kosti.