Vitamin A

Fizičke i hemijske osobine

Vitamin A je relativno termostabilan u sredini bez kiseonika i može izdržati zagrevanje od 60, 100 do 120°C. Međutim, na vazduhu se pri povišenim temperaturama (oko 60°C) brzo razgrađuje, naročito u kiseloj sredini. Raspadanje vitamina A pospešuje i sunčeva svetlost.


Vitamin A