Vitamin B13

Prirodni izvori

Vitamin B13 je prvi put izolovana iz surutke kravljeg mleka. Nalazi se u mleku (kobila 324 miligrama, krava 100, majčino mleko 7, mleko svinja 5 miligrama na 100 mililitara mleka, a zatim i u kozjem i ovčjem mleku).

Najveća količina vitamina B13 je nađena u ekstraktu kvasca i jetre.