Vitamin B13

Upotreba u medicini

Kalijumova so orotne kiseline se koristi u medicinskoj praksi pri bolestima vezanim sa narušavanje metabolizma proteina, zatim za normalizaciju funkcije jetre, pri dugoj upotrebi steroidnih hormona, kao i za ubrzanu adaptaciju od hipoksije. Pored toga, vitamin B13 je izraziti anabolik. Osim što pokazuje dejstvo na rast, vitamin B13 se u pojedinim slučajevima primenjuje za lečenje, zajedno sa aminokiselinom metioninom i vitaminima grupe B (vitamin B12, folna kiselina).

U kompleksnom lečenju bolesnika sa infarktom miokarda pokazala se korisna kombinacija vitamina B13 (1,5 grama dnevno), folne kiseline (60 miligrama dnevno) i vitamina B12 (100 mikrograma dnevno).

Kalijum-orotat (so orotne kiseline) se primenjuje pri lečenju bolesti jetre, srca i nekih vrsta anemija.

Ponekad se vitamin B13 koristi kao nosač minerala u pomoćnim lekovitim sredstvima da bi se povećala njihova biousvojivost. Najčešći primer je vezivanje litijuma (litijum orotat).