Vitamin B13

Fizičke i hemijske osobine

Po svojoj strukturi vitamin B13 je 6-uracil karbonska kiselina. U slobodnom stanju to su beli kristali, tačke topljenja od 345 do 346°C.

Vitamin B13 se ne rastvara u kiselinama. Dobro se rastvara u bazama i u vreloj vodi.


Vitamin B13