Vitamin B13

Poremećaji

Avitaminoza

Nema mnogo podataka koji bi ukazivali na poremećaje koji nastaju usled nedostatka vitamina B13.

Hipervitaminoza

Nema mnogo podataka koji bi ukazivali na poremećaje koji nastaju usled preteranog unosa vitamina B13.