Vitamin B13

Preporučene dnevne količine

Potreba čoveka u ovom vitaminu je velika i iznosi 1 do 1,5 grama dnevno.