Vitamin B13

Biološka uloga

Vitamin B13 se stvara u tankom crevu čoveka.

Biološka uloga vitamina B13 - orotne kiseline je u tome, što je ovaj vitamin važan biosintetski prekursor pirimidinskih nukleotida.

Vitamin B13 pozitivno utiče na razvitak ploda pri trudnoći.

Kod ptica i sisara vitamin B13 se sintetizuje iz asparaginske kiseline i karbamoil fosfata.

Vitamin B13 pojačava rast mikroorganizama i viših životinja.